Nou projecte competitiu per al desenvolupament del Programa de Competència Familiar per a població Universal

Projecte EDU2016-79235-R. VALIDACION DEL PROGRAMA DE COMPETÈNCIA FAMILIAR UNIVERSAL 10-14 (PCF-U)

Convocatòria 2016. PROJECTES R+D+I - PROGRAMA ESTATAL DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ ORIENTADA Als REPTES DE LA SOCIETAT.

Mineco