Aplicació i contacte

Serveis que ofereix

Per a les entitats que ho vulguin aplicar

Dins del procés de recerca i avaluació es realitzaran les següents actuacions:

  • Formació per als professionals dels serveis socials (o de l'entitat que ho sol·liciti).
  • Avaluació contínua pre i post del Programa de Compentencia Familiar.
  • Materials originals en format paper i materials audiovisuals (DVD role-playing i CD àudio).
  • Suport tècnic i seguiment setmanal on-line de l'experiència d'implementació del Programa de Competència Familiar.
  • Creació d'una base de dades amb els resultats dels diferents qüestionaris utilitzats per a l'avaluació del programa, que complirà amb els requisits establerts per la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per als usuaris es demana motivació i cooperació

  • Programa de competència parental (14 sessions).
  • Programa d'habilitats socials dels fills i de les filles (14 sessions).
  • Programa per millorar les relacions familiars (13 sessions). Totes les sessions són setmanals i de 3 h i mitjana de durada.

Si desitja posar-se en contacte amb nosaltres pot fer-ho hacerlo a través de competenciafamiliar@gmail.com