Materials

 

Materials: nous manuals

 

Materials sobre Programa de Competència Familiar (objectius, continguts i activitats de totes les sessions)

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Oliver, J.L., Pascual, B., Vives, M., Amer, J., Gomila, M.A. y Pozo, R. (2015). Programa de Competencia Familiar (PCF) 12-16. Manual del Programa de Competencia Parental. Palma: Edicions UIB.

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Oliver, J.L., Pascual, B., Vives, M., Amer, J., Gomila, M.A. y Pozo, R. (2015). Programa de Competencia Familiar (PCF) 12-16. Manual del Programa de Habilidades Sociales de los Hijos e Hijas. Palma: Edicions UIB.

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Oliver, J.L., Pascual, B., Vives, M., Amer, J., Gomila, M.A. y Pozo, R. (2015). Programa de Competencia Familiar (PCF) 12-16.   Manual del Programa para Mejorar las Relaciones Familiares. Palma: Edicions UIB.

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Touza, C., Fernández, C., Oliver, J.L. (2008). Programa de Competencia Familiar. Manual del Programa de Competencia Parental. Palma: Edicions UIB.

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Touza, C., Fernández, C., Oliver, J.L. (2008). Programa de Competencia Familiar. Manual del Programa de Habilidades Sociales de los Hijos e Hijas. Palma: Edicions UIB.

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Touza, C., Fernández, C., Oliver, J.L. (2008). Programa de Competencia Familiar. Manual del Programa de para Mejorar las Relaciones Familiares. Palma: Edicions UIB.

  

Guies (material didàctic que utilitzaran els participants al programa)

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Oliver, J.L., Pascual, B., Vives, M., Amer, J., Gomila, M.A. y Pozo, R. (2015). Programa de Competencia Familiar (PCF) 12-16. Guía de los padres y de las madres. Palma: Edicions UIB.

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Oliver, J.L., Pascual, B., Vives, M., Amer, J., Gomila, M.A. y Pozo, R. (2015). Programa de Competencia Familiar (PCF) 12-16.   Guía de hijos y de las hijas. Palma: Edicions UIB.

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Touza, C., Fernández, C., Oliver, J.L. (2008). Programa de Competencia Familiar. Guía de los padres y de las madres. Palma: Edicions UIB.

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Touza, C., Fernández, C., Oliver, J.L. (2008). Programa de Competencia Familiar. Guía de hijos y de las hijas. Palma: Edicions UIB.

 

Manual per implementar el programa (fonamentació teòrica, objectius, participants, continguts, execució, tècniques, recursos, consideracions ètiques i avaluació del programa)

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Oliver, J.L., Pascual, B., Vives, M., Amer, J., Gomila, M.A. y Pozo, R. (2015). Programa de Competencia Familiar (PCF) 12-16. Manual de Implementación del Formador. Palma: Edicions UIB.

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Touza, C., Fernández, C., Oliver, J.L. (2008). Programa de Competencia Familiar. Manual de Implementación del Formador. Palma: Edicions UIB.

 

Material audiovisual (DVD amb imatges per modelar tècniques i habilitats del programa)

Orte, C., March, M.X., Touza, C., Mestre, L. (2008). Material Audiovisual de Apoyo al Programa de Competencia Familiar. Palma: Servei de Recursos Audiovisuals UIB.

GIFES (2008). Audio de Relajación de Apoyo al Programa de Competencia Parental. Palma: Servei de Recursos Audiovisuals UIB.

 

 

Guia adaptada (material didàctic adaptat per als participants al programa amb dificultats en lectoescriptura)

Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Touza, C., Fernández, C., Oliver, J.L. (2008). Programa de Competencia Familiar. Guía adaptada de los padres y de las madres. Palma: Edicions