Finançament

  

Mineco

 

 

 

 

Proyecto EDU2016-79235-R. VALIDACION DEL PROGRAMA DE COMPETENCIA FAMILIAR
UNIVERSAL 10-14 (PCF-U)

Convocatoria 2016. PROYECTOS I+D+I - PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías.

Any inicial: 2017. Any final: 2020

 

Logo caixaproinfancia

 

 

 

Prueba piloto PCF 12-16

"Convenio de colaboración entre la Fundación Bancaria la Caixa d'estalvis i Pensions de Barcelona 'La Caixa' y la Universidad de las Islas Baleares.", 2016. Contrato amb FUNDACIÓ LA CAIXA. . Investigador principal: María del Carmen Orte Socías.

Any inicial: 2016. Any final:

 

ministerio economia

Adaptació cultural de strengthening families program 12-16. Proposta d'educació familiar basada en evidència per a famílies en dificultat social i amb fills adolescents. Acrònim: ACUPROBEFAM.
Ministeri d'Economia i Competitivitat.
REPR - Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat. Reptes: N. Projecte Oficial: EDU2013-42412-R Investigadora principal: Carme Orte Sòcies.
Any inicial: 2014. Any final: 2016

 

ministerio educacion

Prevenció de conductes problema en la família: Programa de Competència Parental per a famílies en situació de dificultat social (PROCOMFAM).
Ministeri d'Educació i Ciència.
Programa Nacional de Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques. N. Projecte Oficial: SEJ2007-67306
Investigadora principal: Carme Orte Sòcies.
Any inicial: 2007. Any final: 2010

 

conselleria economia

Prevenció de conductes problema en la família: Programa de competència parental per a famílies en situació de dificultat social.
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears.
Programa d'ajudes per donar suport a grups de recerca competitius.
Direcció general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Innovació i Tecnologia.
N. Projecte Oficial: PCTIB-2005GC1-04
Investigadora principal: Carme Orte Sòcies
Any inicial: 2007. Any final: 2009.

 

afers socialsUIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Assumptes Socials, Promoció i Immigració i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme programes socioeducativos en els exercicis 2007 i 2009.
Investigadora principal: Carme Orte Sòcies.
Any inicial: 2007. Any final: 2009.

 
logo

Prevenció del consum de drogues en la família: programa de competència parental per drogodependents en tractament.
Ministeri de Sanitat i Consumo
N. Projecte Oficial: Ordre SCO/1883/2005
Investigadora principal: Carme Orte Sòcies.
Any inicial: 2006. Any final: 2008.
riba

Implementación del Programa de Competencia Familiar en los barrios de La Soledad y el Polígono de Levante. CONSORCI RIBA

Investigadora principal: Carme Orte Socias.

Año inicial: 2006. Año final: 2007 

 

Prevención del consumo de drogas en la familia: programa de competencia parental para drogodependientes en tratamiento.

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Consejería de Economía, Hacienda e Innovación. Gobierno de las Islas Baleares.

Programa de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de las Islas Baleares

N. Proyecto Oficial: PRIB-2004-9956

Investigadora principal: Carme Orte Socias.

Año inicial: 2005. Año final: 2005.

 

conselleria salut

Prevenció del consum de drogues en la família: programa de competència parental per drogodependents en tractament.
Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears.
Programa de Projectes de Recerca Aplicada i Desenvolupament.
Investigadora principal: Carme Orte Sòcies.
Any inicial: 2005. Any final: 2005.

 

conselleria salut

Prevenció del consum de drogues en la família: programa de competència parental per drogodependents en tractament.
Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears.
Programa d'Ajudes a la Recerca.
Investigadora principal: Carme Orte Sòcies.
Any inicial: 2004. Any final: 2005


ministerio industria

Prevenció del consum de drogues en la família: programa de competència parental per drogodependents en tractament.
Ministeri de Ciència i Tecnologia.
N. Projecte Oficial: BSO2003-08717/PSCE
Programa Nacional de Promoció General del Coneixement.
Investigadora principal: Carme Orte Sòcies.
Any inicial: 2003. Any final: 2006