Programa de Competència Familiar (PCF)

Resum

El Programa de Competència Familiar és una adaptació del Strengthening Families Program (SFP), que és un programa multicomponent d'eficàcia demostrada en la prevenció del consum de drogues i altres problemes de conducta. A través d'aquest s'aconsegueix millorar la competència parental, les habilitats socials i el comportament dels fills, així com les relacions familiars.
Població a la qual va dirigida: El perfil de les famílies participants al programa és de “alt risc” ben perquè algun dels seus membres és consumidor de substàncies addictives, bé perquè les característiques socials de les famílies, poden facilitar la implicació dels nens en comportaments de risc de consum de substàncies o altres comportaments antisocials. La selecció del grup que va a participar es fa a partir d'uns criteris d'inclusió-exclusió.

Objectius

El programa pretén reduir els factors de risc familiars en els fills i les filles i reforçar els factors de protecció, amb l'objectiu global de fer augmentar la resistència personal dels seus fills i filles, que poden tenir alt risc de consum de drogues o altres comportaments antisocials.
Més concretament, el programa pretén fer augmentar les habilitats dels pares i les mares, dels seus fills i filles i millorar les relacions familiars.

  • Millorar les relacions familiars.
  • Augmentar les habilitats parentals.
  • Millorar el comportament dels fills i filles.
  • Augmentar la competència social dels fills i filles.
  • Reduir o prevenir el consum de drogues i alcohol.