El Programa de Competència Familiar (PCF) és l'adaptació realitzada a Espanya pel Grup GIFES-UIB del Strengthening Families Program (SFP).  Es tracta d'un programa basat en l'evidència científica de tipus multicomponent, orientat a la prevenció del consum de drogues i d'altres problemes de conducta en menors (http://prevention.samhsa.gov/). A través del Programa de Competència Familiar s'aconsegueix millorar la competència parental, les habilitats socials i el comportament dels fills (versió 7-11, 11-14 i 12-16 anys), així com les relacions familiars. El programa complet inclou tres programes d'aplicació simultània: un dirigit als pares, un altre dirigit als fills i el tercer de treball conjunt amb la família.

El Programa de Competència Familiar és el resultat del treball de recerca realitzat pel Grup de Recerca i Formació Educativa i Social i pels seus col·laboradors després de l'aplicació, avaluació i adaptació del SFP amb famílies amb pares o mares en tractament per desintoxicació i amb famílies en situació de risc.

En aquesta pàgina web del Programa de Competència Familiar trobarà informació sobre el programa i sobre com contactar amb els seus autors si desitja implementar-ho.

 

FEDERMINECO

Actualitat