Mostra de materials (vídeos, manuals, etc.)

 

Manual formador 6-12

 m

Tots els formadors disposen d'un joc complet de manuals per al desenvolupament de les sessions dels pares i de les mares, les sessions dels fills i de les filles, i les sessions familiars. S'identifiquen amb diferents colors, diferent títol, i la referència MF, que indica que es tracta del manual del formador.

 

Manual coordinador 6-12

m

 

El coordinador disposa a més del MANUAL D'IMPLEMENTACIÓ amb tota la informació sobre el Programa de Competència Familiar, i els aspectes rellevants per al desenvolupament de les sessions. Entre els seus continguts es troba:

 • Informació bàsica sobre el programa
 • Objectius
 • Criteris d'inclusió i exclusió dels participants
 • Continguts i estructura de les sessions
 • Tècniques i procediments que s'empren en la implementació del programa
 • El sistema d'avaluació
 • Consideracions ètiques

 

 Guies participants 6-12

m

 

Cadascun dels participants al Programa disposa d'una guia. Les fitxes de treball són individuals pel que no es recomana que les guies, siguin compartides pels dos membres d'una parella, en les sessions de pares i mares, o per germans, en les sessions de fills i filles. També s'identifiquen amb diferents colors. La referència MU, indica que es tracta del manuals per a l'usuari o usuària.

 

Manual de formadors 12-16

m

 

Tots els formadors disposen d'un joc complet de manuals per al desenvolupament de les sessions dels pares i de les mares, les sessions dels fills i de les filles, i les sessions familiars. S'identifiquen amb diferents colors, diferent títol, i la referència MF, que indica que es tracta del manual del formador.

Manual coordinador 12-16

m

 

El coordinador disposa a més del MANUAL D'IMPLEMENTACIÓ amb tota la informació sobre el Programa de Competència Familiar, i els aspectes rellevants per al desenvolupament de les sessions. Entre els seus continguts es troba:

 

 • Informació bàsica sobre el programa
 • Objectius
 • Criteris d'exclusió i exclusió dels participants
 • Continguts i estructura de les sessions
 • Tècniques i procediments que s'empren
 • El sistema d'avaluació
 • Consideracions ètiques

Manuals participants 12-16

m

 

 

Cadascun dels participants al Programa disposa d'una guia. Les fitxes de treball són individuals pel que no es recomana que les guies, siguin compartides pels dos membres d'una parella, en les sessions de pares i mares, o per germans, en les sessions de fills i filles. També s'identifiquen amb diferents colors. La referència MU, indica que es tracta dels manuals per a l'usuari o usuària.