Portfoli

 

2016

Inici: 2016

Finalització:

Prueba piloto PCF 12-16.

Títol: Conveni de col·laboració entre la Fundación Bancaria la Caixa d'estalvis i Pensions de Barcelona 'La Caixa' i la Universitat de les Illes Balears.

2014-2016

Inici: 2014.
Finalització: 2016.
Estudi realitzat amb professionals i famílies usuàries dels serveis socials d'Inca, Patrobat Obrer, Llucmajor i Litoral. 

Títol: Adaptació cultural de strengthening families program 12-16. Proposta d'educació familiar basada en evidència per a famílies en dificultat social i amb fills adolescents. Acrònim: ACUPROBEFAM.

2011-2013

Inici: 2011.
Finalització: 2013.
Estudi realitzat amb professionals i famílies usuàries de Serveis Socials d'Alcúdia, Capdepera, Sant Llorenç des Cardassar, Son Cervera, Felanitx, Sóller, Santa Eulària des Riu (Eivissa), Sant Josep (Eivissa),Formentera, Eivissa, Felanitx, Mancomunitat del Raiguer, Palma -Ciutat Antiga-,Santa Margalida, Manacor, Maó, Inca, PH Granada, PH Balears, PH Màlaga, PH Valladolid, PH Catalunya, PH Sevilla, PH Burgos, CAD Bierzo, PH Ponferrada.
Títol: anàlisi de l'eficàcia a llarg termini d'un programa de prevenciò de problemes de conducta i consum de drogues: el Programa de Competència Familiar.
Tipus de recerca: Estudi Longitudinal.

2011

Inici: febrer de 2011.
Finalització: juny de 2011.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries de Serveis Socials d'Alcúdia, Capdepera, Sant Llorenç des Cardassar, Son Cervera, Felanitx, Sóller, Santa Eulària des Riu (Eivissa), Formentera i Eivissa. El disseny va incloure un grup experimental per cada municipi.

2010-2011

Inici: novembre 2010.
Finalització: febrer 2011.
Aplicació realitzada , amb professionals i famílies usuàries dels serveis socials especialitzats.
El disseny va incloure un grup experimental dels serveis socials secundaris, amb famílies que estan sent tutelades en el marc de la Direcció general de Menors del Govern dels Illes Balears.

2010

Inici: febrer de 2010.
Finalització: juny de 2010.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries de Serveis Socials d'Alcúdia, Capdepera, Sant Llorenç des Cardassar, Son Cervera, Felanitx, Santa Margalida, Eivissa, Sant Josep, Mancomunitat del Pla, Mancomunitat del Raiguer.
El disseny va incloure un grup experimental per cada municipi.

 

Inici: 5 de març de 2010.
Finalització: 18 de juny de 2010.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries de Projecte Home (PH). El disseny va incloure un grup experimental del CAD, Consell Comarcal del Bierzo.


Inici: 23 de febrer de 2010.
Finalització: 25 de juny de 2010.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries de Projecte Home (PH). El disseny va incloure un grup experimental de PH a Burgos.


Inici: 5 de març de 2010.
Finalització: 18 de juny de 2010.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries de Projecte Home (PH). El disseny va incloure un grup experimental de CAD en Ponferrada.

2009-2010

Inici: octubre 2009.
Finalització: febrer 2010.
Aplicació realitzada per primera vegada , amb professionals i famílies usuàries dels serveis socials especialitzats. El disseny va incloure un grup experimental dels serveis socials secundaris, amb famílies que estan sent tutelades en el marc de la Direcció general de Menors del Govern dels Illes Balears.

2009

Inici: febrer de 2009.
Finalització: juny de 2009.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries de PH Balears, Catalunya, Còrdova, Granada, Màlaga, Sevilla i Valladolid.  El disseny va incloure un grup experimental per cada Comunitat Autònoma.


Inici: febrer de 2009.
Finalització: juny de 2009.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries dels serveis socials.  El disseny va incloure un grup experimental dels serveis socials de Son Cervera, un grup experimental dels serveis socials de Maó i un grup experimental dels serveis socials d'Eivissa.

2008-2009

Inici: octubre de 2008.
Finalització: febrer de 2009.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries dels serveis socials. El disseny va incloure un grup experimental dels serveis socials de Palma (“Ciutat Antiga”), un grup experimental dels serveis socials de Felanitx i un altre grup experimental dels serveis socials de la Mancomunitat Pla de Mallorca.

2008

Inici: primera setmana de març.
Finalització: juny de 2008.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries dels serveis socials. El disseny va incloure dos grups experimentals dels serveis socials de Palma (“Llevant Nord” i “Est”), un grup experimental dels serveis socials de Manacor i un altre grup dels serveis socials d'Inca.

2007

Inici:16 de març de 2007.
Finalització: 29 de juny de 2007.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries de Projecte Home (PH).  El disseny va incloure un grup experimental de PH a Palma i un grup de control de famílies seleccionades entre els casos oberts de Protecció de Menors de Mallorca.

2006-2007

Inici: 10 de novembre de 2006.
Finalització: 9 de març de 2007.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries dels serveis socials. El disseny va incloure un grup experimental dels serveis socials del barri de “La Soletat” a Palma (Iniciativa RIBA: Rehabilitació Integral de Barris) i un grup de control de famílies seleccionades entre els casos oberts de Protecció de Menors de Mallorca.

2006

Inici: 3 de març de 2006.
Finalització: 9 de juny de 2006.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries de Projecte Home (PH).  El disseny va incloure un grup experimental de PH a Barcelona i un grup de control de PH a Palma. 

2005-2006

Inici: 7 d'octubre de 2005.
Finalització: 27 de gener de 2006.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries de Projecte Home (PH).  El disseny va incloure un grup experimental de PH a Palma i un grup de control de PH a Barcelona.

2005

Inici: 28 de gener de 2005.
Finalització: 13 de maig de 2005.
Aplicació realitzada amb professionals i famílies usuàries de Projecte Home (PH).  El disseny va incloure un grup experimental de PH a Palma i tres grups de control de PH a Sevilla, Còrdova i Alacant.